01 Lis 2001 - 01 Lis 2002

Nierówności podatkowe na Ukrainie: diagnoza, wpływ na sytuację ekonomiczną i propozycje reform

Opis projektu:

Był to polsko-ukraiński projekt, w którym uczestniczyli Małgorzata Antczak, Katarzyna Piętka i Magdalena Tomczyńska z CASE oraz Aleksander Szapowalow z CASE Ukraina. Eksperci CASE przygotowali raport na temat systemu podatkowego w Polsce, w oparciu o który Instytut Reform na Ukrainie opracował analizę ukraińskiego systemu podatkowego.

Badania trwały od listopada 2001 roku do listopada 2002 roku. Wyniki projektu finansowanego przez PAUCI zostały przedstawione w listopadzie 2002 roku na konferencji w Kijowie (Ukraina).