Advisory, Mongolia, Other Regions, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Misja doradcza dla rządu Mongolii w sprawach prywatyzacji

Opis projektu:

Misja doradcza w kwestiach prywatyzacji została zorganizowana na prośbę rządu Mongolii, przy finansowym wsparciu Open Society Institute.

W rezultacie misji w Ułan Bator, odbytej w listopadzie i grudniu 1996 r. eksperci CASE przygotowali diagnozę stanu prywatyzacji w Mongolii oraz propozycję strategii prywatyzacyjnej w kolejnych latach, która została opublikowana w "Studiach i Analizach CASE" nr 103.

Artykuł autorstwa [W. Jermakowicza], P. Kozarzewskiego i J. Dashyina pt. "Economic Transition in Mongolia - 1996" ukazał się w "Economic Transition Report 1996", pod redakcją A. Böhm (CEPN, Ljubljana 1997, pp. 321-351).