Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, inflacja, kryzys walutowy, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues

Koszty inflacji w krajach przechodzących transformację

Opis projektu:


Celem projektu była analiza efektów interakcji systemu podatkowego oraz inflacji w Polsce i na Ukrainie przy użyciu metodologii Feldsteina (prace z roku 1997 i 1999). Podejście to bazuje na obserwacji, że inflacja powiększa zakłócenia powodowane przez system podatkowy, w szczególności zakłócenia międzyokresowych decyzji dotyczących oszczędności.

Z przeprowadzonych przez CASE badań wynika, że tego typu efekty są znacznie mniejsze w obu krajach przechodzących transformację niż w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Głównym powodem jest znacznie bardziej ograniczone opodatkowanie przychodów z inwestycji. Nasze wyniki sugerują, że należy unikać opodatkowania inwestycji przy okazji przyszłych zmian w systemie podatkowym.


Sponsor:

CERGE-EI