Infrastructure, energy and climate change

BioBeo – Innowacyjna edukacja dla biogospodarki

Opierając się na pięciu tematach dotyczących biogospodarki – wzajemne powiązania, nauka na świeżym powietrzu, leśnictwo, życie pod wodą i obieg żywności – projekt BioBeo ma na celu opracowanie programu edukacyjnego w celu wspierania zrozumienia i zaangażowania całego społeczeństwa w zakresie obiegu zamkniętego, biogospodarki i zielonych praktyk.

Projekt w pierwszej kolejności obejmie 35 placówek (przedszkola, szkoły podstawowe i średnie), w tym 1000 uczniów, 500 rodziców i 100 nauczycieli w Irlandii, Belgii, Holandii i Niemczech. Po upływie 24 miesięcy możliwe będzie włączenie większej liczby partnerów i zwiększenie skali projektu w Polsce, Grecji, Rumunii i Estonii.

Rezultaty planowane w projekcie BioBeo:

 • programy mające na celu rozpowszechnianie koncepcji biogospodarki oraz biogospodarki o obiegu zamkniętym w systemach edukacyjnych,
 • zestawy narzędzi cyfrowych.

W celu osiągnięcia planowanych rezultatów realizowane będą następujące działania:

 • zajęcia edukacyjne ukierunkowane na zapoznanie odbiorców ze środowiskiem biologicznym poprzez np. naukę wykonania domowego wermikompostownika z łatwo dostępnych materiałów,
 • organizacja sal lekcyjnych na świeżym powietrzu,
 • projektowanie i wykonywanie różnorodnych siedlisk,
 • sadzenie drzew, roślin i traw,
 • wykorzystanie matematyki w leśnictwie (np. nauka mierzenia wysokości drzew lub zarządzania bazą danych),
 • zbieranie odpadów morskich i wykorzystanie plastiku z recyklingu do druku 3D,
 • tworzenie siedlisk na terenach podmokłych,
 • zwiększenie wiedzy na temat korzyści płynących z wodorostów, alg i ryb,
 • zajęcia edukacyjne na temat biogazu (powstałego z odchodów zwierzęcych i resztek pokarmowych) oraz zielonych nawozów.

Lider projektu: University College Dublin (UCD)

Partnerzy: Maynooth University (IR), An Taisce (IT), University of Hohenheim (GE), Odisee University of Applied Sciences (BE), CASE (PL), Rotterdam University of Applied Sciences (NL), Synyo (AT), Fundacja for Environmental Education (GB), Youth in Science and Business Foundation (EE), E3STEM (GR), Universitatea Parents Targoviste (RO), Technical University Berlin (GE), BOS+ (BE).

Dotacja: Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horizon Coordination and Support Actions w ramach umowy o dotację nr 101059900 — BioBeo.

EN-Funded by the EU-PANTONE