01 Lut 2006 - 02 Lut 2006

Badanie skutków uregulowań dotyczących czasu pracy

02.2006 - 12.2006

Opis Projektu:

Celem projektu jest porównanie teoretycznego oraz praktycznego wpływu uregulowań dotyczących czasu pracy, zarówno legislacyjnych, jak i wynikających z umów zbiorowych, na: tworzenie i likwidowanie miejsc pracy, produktywność i konkurencyjność, oraz jakość miejsc pracy.

Badanie będzie się składało z:

  1. przeglądu literatury dotyczącej czasu pracy w badanych krajach,
  2. przeglądu wpływu krajowych zmian legislacyjnych na czas pracy,
  3. schematu analizy dla oceny wpływu czasu pracy w przedsiębiorstwach objętych analizą typu "case study",
  4. 25 analiz typu "case study".

Oczekiwanym rezultatem projektu są rekomendacje dla polityki dotyczącej czasu pracy.

 

Partnerzy:

University of Warwick

Institute for Employment Research

 

Sponsor:
Komisja Europejska - Employment, Social Affaris and Equal Opportunities DG