14 Mar 2024
Financial sector, Seminarium mBank – CASE

180. Seminarium mBank-CASE

msedge_H5uXerw5ar

 

Rejestacja

 

Transmisja na żywo

 

Podsumowanie seminarium

 

 

O seminarium:

BNPL, czyli odroczona płatność (de facto pożyczka na okres do 35 dni), oferowana od kilku lat polskim konsumentom jest coraz częściej wybierana przez nich w zakupach dokonywanych online. O ile pod  koniec  2023 r. z  modelu odroczonej płatności za zakupy w Internecie przynajmniej raz skorzystało 15% respondentów (jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych na zlecenie BIK), to w lipcu 2024 r. odsetek ten wzrósł do 21% ankietowanych. Z BNPL łącznie skorzystało 1,98 mln klientów (dane BIK na koniec 2023 r.). Liczba transakcji z odroczoną płatnością dynamicznie rośnie, a potencjał wzrostu jest ogromny.

Na seminarium będziemy rozmawiać o tym:
  • kto był prekursorem BNPL na świecie,
  • dlaczego model płatności odroczonej został wprowadzony do praktyki biznesowej,
  • gdzie na świecie dobrze się rozwija i jak rozwija się w Polsce,
  • że do transakcji BNPL potrzebne są zwykle cztery podmioty i kto to jest (oprócz konsumenta i sprzedawcy internetowego),
  • jak wygląda rynek BNPL w Polsce: główni uczestnicy rynku, charakterystyka konsumentów korzystających z odroczonych płatności, charakterystyka transakcji opłacanych w systemie BNPL,
  • czym się różnią korzystający z BNPL od zaciągających pożyczki w polskich bankach;
  • jak sprzedawcy i portale zakupowe radzą sobie z ryzykiem nie spłacenia zobowiązania przez konsumenta;
  • rola BIK – Biura Informacji Kredytowej w rozwoju rynku BNPL;
  • od jakich czynników zależy dalszy rozwój BNPL w Polsce (nastawienie konsumentów do zaciągania zobowiązań?, inflacja?, cykl gospodarczy? ….); czy ograniczenia można zmniejszyć i jak?