Seminarium mBank – CASE

Zaproszenie na 174. seminarium mBank–CASE "Jak pokonać kryzys energetyczny w Polsce?"

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 174. seminarium mBank–CASE zatytułowane "Jak pokonać kryzys energetyczny w Polsce?". Wydarzenie odbędzie się w czwartek 22 września 2022 r. w godz. 15.00-16.30. spotkanie odbędzie się wyłącznie w trybie online.

 

Kryzys energetyczny spowodowany wojną wywołaną przez Rosję może doprowadzić do kryzysu ekonomicznego w Polsce. Z powodu braku realnej strategii energetycznej oraz niskiego poziomu inwestycji w sieci przesyłowe i nowe moce wytwórcze, polski sektor elektroenergetyczny znajduje się w szczególnie krytycznej sytuacji. Sektor ten wymaga podjęcia pilnych działań antykryzysowych, które muszą być dobrze wpisane w budowę efektywnego systemu energetycznego opartego na nowoczesnych, rozproszonych sieciach i bezemisyjnych źródłach wytwórczych.

Autorzy wystąpienia przedstawią kompleksowy i realny plan działań na rzecz budowy nowoczesnego systemu elektroenergetycznego w Polsce. 

 

Wystąpienie:

Maciej Stańczuk – wiceprezes zarządu Rafako S.A. oraz prezes zarządu ETE – Energotechnika Engineering Sp. z o.o.

oraz

Robert Kuraszkiewicz – ekspert w zakresie globalnych trendów energetycznych, stały współpracownik Nowej Konfederacji

 

Komentarz:

Dr Janusz Steinhoff – minister gospodarki w l. 1997–2001, ekspert w dziedzinie górnictwa i energetyki

 

Spotkanie odbedzie się w języku polskim.

 

LINK DO TRANSMISJI

 

O seminarium:

Podczas seminarium mBank-CASE prelegenci zaproponują siedem segmentów działań, które mogą zminimalizować w krótkim okresie koszty obecnego kryzysu dla społeczeństwa i gospodarki oraz rozpocząć budowę nowoczesnego systemu elektroenergetycznego. Zmierzają też w kierunku jego niskoemisyjności:
  1. Wprowadzenie w trybie pilnym rządowego zarządzania kryzysowego oraz przygotowanie programu funkcjonowania gospodarki jesienią i zimą przy ograniczeniach dostaw energii, węgla i gazu;
  2. Przygotowanie i wdrożenie inwestycji w rozwój rozproszonych sieci przesyłowo-dystrybucyjnych, które dzisiaj nie są w stanie przyjąć istotnie większych ilości energii ze źródeł odnawialnych;
  3. Natychmiastowe odblokowanie inwestycji w energetykę odnawialną;
  4. Wprowadzenie nowoczesnych, cyfrowych systemów zarządzania popytem na rynku energetycznym, co istotnie zwiększy elastyczność polskiego rynku energii i zmniejszy ryzyko braku rezerw mocy;
  5. Szybkie wydzielenie aktywów węglowych z bilansu polskich grup energetycznych;
  6. Uelastycznienie funkcjonowania starych bloków węglowych (200+) przy jednoczesnym przedstawieniu Komisji Europejskiej całościowego i wiarygodnego programu transformacji energetycznej w kierunku dekarbonizacji;
  7. Inwestycje w energię wiatrową na morzu oraz podjęcie decyzji o wyborze technologii i realizacji projektów w energetyce jądrowej.

Zdaniem Macieja Stańczuka i Roberta Kuraszkiewicz strategia rozwoju polskiej energetyki, której opracowanie i wdrożenie jest zadaniem rządu, musi gwarantować funkcjonalność mechanizmów rynkowych i powinna umożliwiać angażowanie się sektora prywatnego w realizację projektów energetycznych. Energetyka nie może być wyłączną domeną sektora publicznego, który wielokrotnie już udowodnił, że sobie z nią nie poradził.

Ponadto, transformacja energetyczna powinna być oparta na konsensusie głównych sił politycznych, gdyż od niej zależy konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i możliwość dalszego rozwoju. Ten proces jest naszą szansą i nie może być traktowany jako wymuszony przez UE.

O autorach wystąpienia:

Maciej Stańczuk – wiceprezes zarządu Rafako S.A. oraz prezes zarządu ETE – Energotechnika Engineering Sp. z o.o. Doświadczony menadżer pełniący funkcje zarządcze i doradcze na rynku krajowym i zagranicznym, współtwórca strategii bankowych w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej, ekspert w dziedzinie pozyskiwania finansowania inwestycji w sektorze energetycznym.

Absolwent SGPiS w Warszawie (handel zagraniczny), Uniwersytetu w Getyndze (ekonomia), Uniwersytetu w Mannheim (międzynarodowe stosunki gospodarcze) oraz programu menedżerskiego AMP na IESE w Barcelonie.

Karierę rozpoczął w latach 1990. w nowo utworzonym banku inwestycyjnym – Polskim Banku Rozwoju w Warszawie, gdzie ostatecznie pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko. W latach 1993–2010 związany z bankiem WestLB Bank Polska, gdzie zajmował stanowisko członka zarządu, a następnie prezesa. W latach 2010–2013 był prezesem zarządu Polskiego Banku Przedsiębiorczości. W latach 2014–2015 pełnił funkcję prezesa zarządu Polimex-Mostostal.

W ciągu swojej kariery zawodowej był członkiem wielu rad nadzorczych, w tym od 2016 r. PBG, lidera branży budowlanej. Od listopada 2019 r. oddelegowany przez radę nadzorczą do zarządu PBG, a od lutego 2020 r. objął funkcję wiceprezesa zarządu.

Doradca ekonomiczny Konfederacji Lewiatan od 2017 r., wcześniej przez wiele lat wiceprezydent i główny ekonomista organizacji Pracodawcy RP.

Członek Rady Fundacji CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych; członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

 

Robert Kuraszkiewicz – ekspert w obszarze odnawialnych źródeł energii, stały współpracownik Nowej Konfederacji.

Absolwent (rocznik 1993) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił z wynikiem celującym pracę magisterską z historii polskiej myśli politycznej. W latach 1997–1998 w ramach East Central European Scholarship Program ukończył kurs w zakresie Financial Management na Uniwersytecie Georgetown (Waszyngton, USA). W 1998 r. odbył kilkumiesięczne praktyki w Center for Strategic and International Studies w Waszyngtonie.

W latach 1980. działacz opozycji antykomunistycznej w Ruchu Młodzieży Niezależnej i Ruchu Młodej Polski.

Publicysta, przedsiębiorca i menadżer, od 2006 r. aktywnie działający i pracujący w sektorze odnawialnych źródeł energii. W latach 2011–2016 wiceprezes i prezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, w latach 2016–2020 wiceprezes i prezes Banku Pocztowego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

 

Komentarz:


Janusz Steinhoff – polityk i działacz gospodarczy, ekspert w dziedzinie górnictwa i energetyki, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Absolwent (1974) Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej, na której w 1985 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Jest specjalistą z zakresu przeróbki kopalin stałych, górnictwa, energetyki, ochrony środowiska, procesów restrukturyzacji górnictwa.

Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy w macierzystej uczelni w latach 1976–1989 oraz 1994–1997.

Wicepremier w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000-2001 i minister gospodarki w latach 1997–2001, poseł na sejm kilku kadencji (1989–1993; 1997–2001). Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w latach 1990–1994, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w okresie 1996-1997. Ekspert BCC ds. gospodarki i energetyki.

W 1980 r. był współzałożycielem „Solidarności” na Politechnice Śląskiej. W latach 1981–1989 prowadził podziemną działalność opozycyjną. W trakcie obrad Okrągłego Stołu pełnił z ramienia „Solidarności” funkcję eksperta w zakresie górnictwa i ochrony środowiska.