01 Maj 2005 - 01 Sie 2006

Zawody przyszłości w Wielkopolsce - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

 

Opis Projektu:

Projekt ten jest realizowany od maja 2005 r. przez CASE we współpracy z poznańską firmą konsultingową DGA. Jego odbiorcą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu a źródłem finansowania są  środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wydzielone w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Celem projektu jest stworzenie metodologii oraz instrumentów, które umożliwią przewidywanie głównych trendów lokalnego rynku pracy oraz identyfikację i promocję najbardziej przyszłościowych zawodów w regionie. 75% funduszy projektu pochodzi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a pozostałe 25% z budżetu państwa.

 

Sponsor:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu