01 Cze 2005 - 01 Sie 2005

Wykonanie oceny Sektorowego Programu Operacyjnego Zatrudnienie i Integracja Spoleczna w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

 

Opis Projektu:

Projekt zrealizowany przez CASE na potrzeby Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Eksperci CASE Mateusz Walewski i Artur Radziwiłł zbadali jakość diagnozy obecnych problemów oraz adekwatność działań planowanych w tej mierze przez polski rząd.

 

Sponsor:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy RP