Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Wspieranie reform gospodarczych w Mołdowie

O projekcie:

Na prośbę wicepremiera, a następnie premiera Mołdowy Iona Sturzy CASE przy współpracy CISR (Center for Strategic Studies and Reforms) zorganizował grupę doradców, wspierających rządowy program reform gospodarczych.

Eksperci CASE pracowali nad zagadnieniami reformy administracji publicznej i świadczeń społecznych, prywatyzacji sektorów infrastrukturalnych, polityki monetarnej i fiskalnej, a także prognozowania makroekonomicznego.

Sponsor:

Projekt był finansowany w latach 1998-2000 przez Open Society Institute, a dodatkowo w roku 1999 i 2000 ze środków Polskiej Fundacji Transformacji Rynkowej "Wiedzieć Jak".