Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Gruzja, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, reformy gospodarcze, Trade, economic integration and globalization

Wspieranie reform gospodarczych w Gruzji

Opis projektu:

W ramach projektu udzielono pomocy instytucjonalnej i metodologicznej współzałożonemu przez Fundację, ale niezależnemu finansowo instytutowi badawczemu w Gruzji CASE-Zakaukazie.

Dwuletni projekt koordynowany przez Jacka Cukrowskiego, zaowocował między innymi stworzeniem modelu makroekonomicznego dla Gruzji, w oparciu o który publikowano w latach 2000-2002 kwartalnik pn. "Georgian Economic Outlook". Współpracownicy CASE-Zakaukazie zostali przygotowani metodologicznie do samodzielnego kontynuowania prac nad kwartalnikiem, po zakończeniu projektu.

Eksperci CASE doradzali także gruzińskiej administracji państwowej oraz lokalnym instytucjom ekonomicznym. Wraz z ekonomistami CASE-Zakaukazie przygotowali szereg opracowań dotyczących zagadnień makroekonomicznych, sektora bankowego, inwestycji zagranicznych, polityki społecznej i edukacji w Gruzji. Gruzińscy współpracownicy uczestniczyli w międzynarodowych przedsięwzięciach (projektach i konferencjach) CASE, rekomendowani byli także do udziału w kursach makroekonomicznych i stażach zagranicznych. W ramach projektu zorganizowano konferencje poświęcone reformie rolnictwa, mikroprzedsiębiorstwom i edukacji; w latach 2001-2002 przeprowadzono dwa konkursy dla studentów na prace o tematyce ekonomicznej.

Sponsor:

Open Society Institute