Advisory, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, prognozy

Szkolenie dla pracowników Departamentu Polityki Monetarnej i Walutowej NBR

Opis projektu:

W lipcu 1998 roku Wojciech Maliszewski przeprowadził szkolenie, mające na celu zapoznanie pracowników Departamentu Polityki Monetarnej i Walutowej NBR z modelem monetarnym, wykorzystywanym do projekcji inflacji oraz do projekcji fiskalnych. Szkolenie obejmowało modelowanie popytu na pieniądz, podstawowe techniki ekonometryczne oraz praktyczne ćwiczenia w prognozowaniu przy użyciu programu E-Views.