edukacja, Europe, Institutional reforms, Polska, Research

Raport nt. edukacji dorosłych w Polsce

 

Opis Projektu:

Celem projektu jest  przygotowanie krajowego raportu nt. edukacji dorosłych na szóstą międzynarodową konferencję UNESCO - CONFINTEA VI. Konferencja odbędzie się w Brazylii w maju 2006, będzie mieć charakter międzyrządowy  i celem jej jest dialog i ocena stosowanych rozwiązań politycznych w kształceniu i edukacji dorosłych.
W ramach projektu nastąpi:

1. Przygotowanie raportu obejmującego:

  • podstawowe informacje o kraju,
  • kształcenie i edukacja dorosłych, - polityka,  ramy prawne, finansowanie,
  • jakość kształcenia dorosłych - badania, innowacyjność i dobre praktyki;
  • alfabetyzm dorosłych,
  • oczekiwania wobec konferencji CONFINTEA VI,
  • perspektywy na przyszłość.


2. Organizacja seminarium z udziałem przedstawicieli Ministerstw: Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Pracy i Polityki Społecznej; Rozwoju Regionalnego i innych; PARP, organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców.

Oczekiwane rezultaty:

  • Przygotowanie raportu oraz przekazanie MEN.
  • Powstanie planu działania i podstaw do przyszłej współpracy dot. kształcenia i edukacji dorosłych.

     

Sponsor:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej