Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Trade, economic integration and globalization

Propozycje dla nowego Prezydenta: nowa fala reform

O projekcie:

 

Marek Dąbrowski i Aleksandr Rohozynsky (CASE Ukraina) uczestniczyli w przygotowaniu raportu UNDP dla Ukrainy zatytułowanego "Propozycje dla nowego Prezydenta: nowa fala reform"  (Proposals to the new President: a new wave of Reform).

Raport przygotowany został przez Blue Ribbon Commission - komisję, w skład której obok przedstawicieli UNDP na Ukrainie weszli także niezależni eksperci. Pracami Komisji współkierował Anders Aslund - przewodniczący Rady Naukowej CASE. Zdaniem międzynarodowych ekspertów wynik wyborów prezydenckich na Ukrainie z grudnia 2004 r. stworzył ogromną szansę na zmianę sposobu rządzenia krajem i realizację polityki gospodarczej. Raport Blue Ribbon Commission przedstawiła propozycje reform polityki gospodarczej tego kraju wraz z praktycznym planem działań, które powinny zostać przeprowadzone w pierwszym roku prezydentury Wiktora Juszczenki. Wśród rekomendacji dla nowego prezydenta znalazły się między innymi: zmniejszenie korupcji w państwie, wzrost efektywności wydatków na cele społeczne, poprawa regulacji sektora finansowego oraz zliberalizowanie polityki podatkowej. Najpilniejszym postulatem dotyczącym zagranicznej polityki gospodarczej Ukrainy jest przystąpienie tego kraju do Światowej Organizacji Handlu.

Publiczna prezentacja raportu miała miejsce 13 stycznia 2005 r. w Kijowie.

Raport Blue Ribbon Commission jęz. angielski (Źródło: www.carnegieendowment.org)

Raport Blue Ribbon Commission jęz. ukraiński (Źródło: www.carnegieendowment.org)