Advisory, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka monetarna, Post-communist transition and development issues

Polityka monetarna w okresie transformacji: Analiza ekonometryczna i symulacje

O projekcie:

Projekt miał na celu zbudowanie modeli ekonometrycznych służących do symulowania alternatywnych sposobów prowadzenia polityki monetarnej w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Publikacja z powyższego projektu ukazała się w Studiach i Analizach nr 246.

Sponsor:

CERGE-EI