Advisory, corporate governance, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, nadzór korporacyjny, Polska, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, prywatyzacja, Rosja, transformacja

Partnerstwo dla Corporate Governance* i wtórnej prywatyzacji w okresie transformacji


Opis projektu:

W ramach projektu przygotowywany został raport porównujący trendy wtórnej prywatyzacji (tj. postprywatyzacyjnych zmian w strukturach własnościowych prywatyzowanych przedsiębiorstw) oraz ich relacje z jakością nadzoru korporacyjnego w wybranych krajach transformujących się, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Rosji.

W grudniu 2003 roku w Warszawie zorganizowany zostało seminarium zatytułowane "Nadzór korporacyjny w Polsce i Rosji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy". Program spotkania oraz opracowania  zaprezentowane podczas tzw. okrągłego stołu dostępne są on-line. 
Analogiczne spotkanie odbyło się także w Moskwie w styczniu 2004 r.


(*) - szeroko rozumiany nadzór korporacyjny lub też porządek korporacyjny.


Partnerzy:

Instytut Ekonomiki Transformacji (IET) w Moskwie
Staffordshire University Business School (SUBS) w Wielkiej Brytanii

 

Sponsor:

Centrum IRIS Uniwersytetu Maryland i BearingPoint, Inc. w ramach programu Regional Think Tanks Partnership Program na podstawie kontraktu z Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID)