01 Kwi 2015 - 01 Sty 2016

Ocena zrównoważonego handlu (Trade SIA) w kontekście umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA) miedzy UE a Japonią

Opis i cele projektu:

Badanie ocenia, jak negocjowane przepisy dotyczące handlu mogą wpłynąć na kwestie gospodarcze, społeczne i środowiskowe w UE i Japonii. Ponadto, autor badania proponuje rozwiązania (handlowe i nie-handlowe), które mają zmaksymalizować korzyści wynikające z DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area) i zminimalizować ewentualne skutki negatywne, lub całkowicie im zapobiec. 

Ocena przedstawiona w badaniu to także informacja dla decydentów o tym, jakie regulacje polityczne na szczeblu regionalnym, krajowym i Europejskim są najbardziej korzystne, aby utrzymać i zwiększyć konkurencyjność przemysłu i usług, oraz zapewnić wsparcie dla niezbędnych zmian socjalnych i na rynku pracy.

Zaangażowanie CASE:

Rola CASE obejmuje między innymi:

- Dostarczenie ogólnej analizy ekonomicznej i środowiskowej; przygotowanie modeli ekonomicznych dot. handlu

- Przygotowanie szeregu zaleceń dla rządzących, w celu ograniczenia negatywnych skutków negocjacji handlowych, ze szczególnym naciskiem na kwestie ekonomiczne i środowiskowe

 

Partner projektu: The London School of Economics and Political Science

Lider projektu: LSE Enterprise (LSEE)

Sponsor: EC DG Trade