Advisory, Bank Światowy, Europe, Post-communist transition and development issues, transformacja systemowa

Ocena pomocy Banku Światowego dla krajów transformacji

Opis projektu:

Eksperci CASE uczestniczyli w opracowaniu przez Operation Evaluation Department Banku Światowego raportu oceniającego pomoc Banku dla krajów transformacji (zob. http://www.worldbank.org/oed/transitioneconomies/index.html).  

Marek Dąbrowski był recenzentem raportu oraz przygotowanych na jego potrzeby opracowań cząstkowych. Ponadto, Barbara Błaszczyk, Jacek Cukrowski i Joanna Siwińska przygotowali raport oceniający trafność, skuteczność i efektywność pomocy Banku Światowego dla Polski w całym okresie transformacji. Prace nad raportem trwały od kwietnia do czerwca 2002 roku. Jego główne tezy zostały przedstawione w maju 2002 roku na konferencji w Waszyngtonie. Raport dotyczący pomocy Banku Światowego dla Polski dostępny jest w języku angielskim na stronie: http://www.worldbank.org/oed/transitioneconomies/data_and_documents.html