15 Wrz 2019 - 15 Wrz 2022

Nierówności dochodowe, niestabilność polityczna i obciążenie deficytem

Celem proponowanego projektu badawczego jest zbadanie związku między dwoma zjawiskami gospodarczymi – nierównościami dochodowymi i nadmierną akumulacją długu publicznego, które są uważane za jedne z najważniejszych współczesnych, globalnych wyzwań gospodarczych.

Literatura naukowa sugeruje, że związek między tymi dwoma zjawiskami nie jest bezpośredni, ale nierówności dochodów i dług publiczny są raczej powiązane przez wzmożone konflikty polityczne skupione wokół podziału dochodu narodowego, co może skutkować podwyższoną niestabilnością polityczną, prowadzącą ostatecznie do wyższych deficytów budżetowych i nadmiernej akumulacji długu publicznego.

Dwie główne hipotezy badania są następujące:

  • nierówności dochodowe prowadzą do konfliktów społeczno-politycznych i zwiększają niestabilność polityczną.
  • niestabilność polityczna utrudnia politykom uzgodnienie działań niezbędnych do tego, aby kraj mógł uniknąć nadmiernego zadłużenia.

Beneficjent grantu badawczego skonstruuje bazę danych i zastosuje techniki statystyczne w celu weryfikacji tych dwóch hipotez.

Weryfikacja tych hipotez jest ważna, ponieważ właściwe zrozumienie powiązanych z nimi mechanizmów ekonomicznych jest konieczne, aby poradzić sobie z problemami nierówności dochodowych i nadmiernego zadłużenia państwowego. Wyniki badania są ważne nie tylko z naukowego punktu widzenia, lecz również przyczynią się do kształtowania lepszej polityki gospodarczej, opartej na badaniach naukowych.

 

Sponsor: Narodowe Centrum Nauki