Advisory, Europe, Labor market, social policy and social services, labour migration, migration, Polska

Mobilność i migracje w dobie transformacji - wyzwania metodologiczne

 

Opis Projektu:

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury mechanizmów generowania danych o migracjach i weryfikacji ich jakości.
Zadania projektu obejmują: krytyczny przegląd wszelkich istniejących danych statystycznych na temat migracji z i do Polski, z uwzględnieniem statystyk pochodzących z krajów docelowych; analizę związków między migracją a rynkiem pracy, w szczególności w kontekście statystycznej analizy rynku pracy; dostosowanie metodologii badań migracyjnych do obecnego charakteru zjawisk "wahadłowych" migracyjnych oraz przygotowanie rekomendacji i zaleceń odnośnie systemu gromadzenia danych na temat mobilności oraz wdrożenie części proponowanych rozwiązań. Głównym realizatorem działań badawczych będzie Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW.

 

Partnerzy:

  • Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Instytut Nauk Społecznych i Rynku Pracy ( Institute for Labour and Social Research FAFO)z Norwegii
  • Centrum Badań Migracyjnych ( Center for Immigration Research Reykjavik Academy CIRRA) z Islandii

 

Instytucja zlecająca :

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego      

 

Sponsor:

EEA Financial Mechanism