Advisory, Europe, inflacja, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka fiskalna, polityka monetarna, prognozy, Rumunia

Konferencja dla pracowników NBR oraz Ministerstwa Finansów

O projekcie:

W czerwcu 1998 roku "Pro Democratia" we współpracy z Rumuńskim Towarzystwem Ekonomicznym zorganizowała konferencję dla ekonomistów oraz pracowników NBR i Ministerstwa Finansów na temat skuteczności polityki antyinflacyjnej. Podczas konferencji Nina Budina oraz Wojciech Maliszewski przedstawili wariantowe prognozy podstawowych agregatów monetarnych, inflacji i deficytu budżetowego w latach 1998-2000, zaś Marek Dąbrowski i Georges de Menil omówili zagrożenia związane z prowadzeniem błędnej polityki fiskalnej i monetarnej.