05 Lut 2009

Jak z powodzeniem wejść do strefy euro

Streszczenie

Napięcie wewnętrzne w strefie euro znajdujące wyraz w długoterminowych stopach procentowych; brak wielu odpowiedzi prawnych dotyczących przebiegu procesu wejścia do strefy euro po stronie polskiej, przy precyzyjnym opisie po stronie europejskiej; bardzo wysoka zmienność na rynku walutowym w oczywisty sposób utrudniająca stabilizację kursu w okresie przebywania w ERM II i wreszcie wątpliwości dotyczące możliwości spełnienia kryteriów konwergencji według panelistów i części seminaryjnych gości 102. seminarium BRE-CASE to dzisiaj podstawowe problemy każdego zwolennika wejścia Polski do strefy euro.