Europe, Global/Multiregional, kryzys gospodarczy, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, recesja, Trade, economic integration and globalization, Zeszyty mBank-CASE

Wpływ światowej recesji na polską gospodarkę

W ubiegłym roku odnotowaliśmy wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce - z poziomu ok. 4% w latach 1999-2000 do 1,1% w 2001 roku. Zsynchronizowana recesja dotknęła także trzy największe centra gospodarcze świata - USA, Japonię i Unię Europejską. W jakim stopniu proces spowolnienia gospodarczego w Polsce wynikał z sytuacji zewnętrznej, a w jakim stanowił wynik autonomicznych procesów wewnętrznych? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali paneliści 58 seminarium: Andrew Burns, dyrektor biura w Departamencie Ekonomicznym OECD; Dariusz Filar, główny ekonomista Banku Pekao SA i Łukasz Rawdanowicz, ekonomista CASE. Zorganizowane wspólnie przez Fundację CASE i BRE Bank SA, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych, seminarium odbyło się w Warszawie w lutym 2002 roku.