Europe, Eurostat, inflacja, Macroeconomics and macroeconomic policy, Trade, economic integration and globalization, UE, Unia Europejska, Zeszyty mBank-CASE

Inflacja - czy mamy nowy problem?

Streszczenie

Inflacja przyspiesza, w lutym według resortu finansów wyniosła już 4,6 proc. Nakręcają ją coraz wyższe ceny produktów spożywczych i drożejąca energia. Warto przypomnieć, że żywność odpowiada aż za jedną czwartą wydatków polskich konsumentów. Inflacja w strefie euro jest najwyższa od ponad 14 lat. Według szacunków Eurostatu, średnia inflacja HICP dla wszystkich 27 członków UE wyniosła w styczniu 3,4 procenta.

O inflacji dyskutowali paneliści i goście 95. publicznego seminarium BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE we współpracy z BRE Bankiem SA w ramach stałego cyklu spotkań panelowych.Seminarium odbyło się w Warszawie, w marcu 2008 r. Organizatorzy zaprosili do wygłoszenia referatów: dr. Mateusza Szczurka, głównego ekonomistę ING Banku Śląskiego; dr. Przemysława Woźniaka, eksperta CASE oraz prof. Dariusza Filara, członka Rady Polityki Pieniężnej.