Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Post-communist transition and development issues, reformy gospodarcze

GDN - Zrozumieć reformy: Porównawcza analiza regionalna


Opis projektu:

Projekt realizowany przez Piotra Kozarzewskiego i Richarda Woodwarda, którego głównym celem było przeprowadzenie analizy porównawczej reform wprowadzonych w latach 80. i 90. w Czechach, Estonii, Polsce, Rosji, Ukrainie i Uzbekistanie, a także zidentyfikowanie przyczyn sukcesów i porażek reform w ww. krajach.

Sponsor:

Global Development Network

 

Publikacja:

Kozarzewski P., Woodward R., Eastern and Central Europe and CIS: Regional Synthesis [in:] Fanelli J.M., Macmahon G. (red.), Understanding Market Reforms. Volume 2: Motivation, Implementation and Sustainability, Palgrave Macmillan Ltd., Październik 2006 [więcej o książce]