Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Institutional reforms, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Doradztwo makroekonomiczne dla rządu Ukrainy

Opis projektu:

CASE uczestniczył jako podwykonawca w projekcie doradztwa makroekonomicznego dla rządu Ukrainy, finansowanym przez USAID, a realizowanym przez Harvard Institute for International Development - HIID (Harwardzki Instytut ds. Rozwoju Międzynarodowego). Kierownikiem projektu był Jeffrey Sachs.

Eksperci CASE doradzali w zakresie reformy sektora bankowego i polityki monetarnej, reformy systemu emerytalnego i opieki społecznej, budżetu centralnego oraz rynku finansowego, a także przygotowywali model makroekonomiczny gospodarki Ukrainy.

Kierownikiem merytorycznym projektu ze strony CASE był Władysław Jermakowicz, koordynatorem w Kijowie był Rafał Antczak.