Advisory, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, prognozy, Rumunia, Trade, economic integration and globalization

Cykl seminariów dla pracowników Narodowego Banku Rumunii i Ministerstwa Finansów

Opis projektu:

W kwietniu 1998 r. zorganizowano w Bukareszcie w ramach projektu pt. "Międzynarodowa grupa doradcza 'Pro Democratia'" cykl seminariów dla pracowników NBR oraz Ministerstwa Finansów, na którym przedstawiono projekcje fiskalne dotyczące inflacji, deficytu budżetowego oraz podstawowych agregatów makroekonomicznych przy różnych scenariuszach polityki fiskalnej i monetarnej w latach 1997-2000. Autorami Modelu makroekonomicznego i projekcji makroekonomicznej byli Wojciech Maliszewski i Maryla Maliszewska, konsultantem - Marek Dąbrowski. Maryla Maliszewska przedstawiła ponadto pracownikom NBR model handlu zagranicznego Rumunii oraz symulacje rozwoju eksportu i importu 1998 roku przy różnych scenariuszach aprecjacji kursu walutowego.