Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Institutional reforms, kraje transformacji, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, post-komunizm, transformacja, Ukraina, Zeszyty mBank-CASE

Ćwierć wieku ukraińskich reform: za mało, za późno i zbyt wolno

Niniejsze opracowanie ma na celu opisać główne zmiany, jakie zaszły w ukraińskiej gospodarce od momentu odzyskania niepodległości w 1991 roku, równocześnie zwracając uwagę na rozwój produkcji i ścieżki reform gospodarczych. Dobrze znanym faktem jest, iż gospodarka Ukrainy funkcjonowała bardzo słabo, a proces jej reformowania przebiegał dość powoli, znacznie wolniej niż w większości krajów Europy Środkowej i państw Bałtyckich, a nawet niektórych krajów byłego Związku Radzieckiego. Kolejnym, o wiele bardziej problematycznym i kontrowersyjnym celem opracowania jest wyjaśnienie, dlaczego tak się stało. W tym przypadku związek przyczynowy powiązany jest z dwoma relacjami: zależnością między wydajnością gospodarki i tempem reform, oraz czynnikami będącymi przyczyną wolnego tempa reform. Najważniejszym celem niniejszej pracy jest natomiast wykazanie oraz udowodnienie, że słabe wyniki gospodarcze są przede wszystkim wynikiem późnego rozpoczęcia procesu reform oraz ich wolnego tempa. Jest ona jednak jedynie wstępem do pełnej analizy przyczyn opieszałości we wprowadzaniu zmian oraz propozycja sposobów zastosowania metod ekonometrycznych do zbadania tego problemu w przyszłości. 

 

Treść Zeszytu została po raz pierwszy zaprezentowana przez Oleha Havrylyshyna podczas 135. Seminarium mBank-CASE: "Ćwierć wieku ukraińskich reform: za mało, za późno i zbyt wolno".