Oleh Havrylyshyn

CASE Fellow

OHa

Oleh Havrylyshyn współpracował z CASE jako wybitny ekspert od spraw transformacji systemowej. Od 2015 roku był CASE Fellow. Oleh był  wykładowcą Uniwersytetu w Toronto oraz Joint Vienna Institute, gdzie wykładał m.in. ekonomię transformacji ustrojowej, rozszerzenie UE, ekonomię polityczną transformacji we Wspólnocie Państw Niepodległych (WPN), ekonomię niezależnej Ukrainy, handel oraz globalizację krajów post-komunistycznych. Wcześniej, do 2007 Oleh Havrylyshyn był zastępcą dyrektora generalnego w Departamencie Europejskim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W wolnej Ukrainie Oleh wziął na siebie obowiązki wiceministra finansów i spraw zagranicznych w pierwszym rządzie Ukrainy. Po raz drugi włączył się w działalność na rzecz wolnej Ukrainy po wydarzeniach na Euromajdanie: objął stanowisko doradcy ekonomicznego Administracji Prezydenta Ukrainy. Urodzony 12 czerwca 1943 na Ukrainie, syn emigrantów ukraińskich studiował na QueenǶs University w Kanadzie, doktorat obronił w prestiżowym Massachusetts Institute of Technology (MIT). W trakcie swojej kariery akademickiej pracował na QueenǶs University oraz na Uniwersytecie Georga Waszyngtona, był także wizytującym wykładowcą na uczelni Libre de Bruxelles (1981– 1982) i Geneva Institute of International Studies (1986–87).

 

 

 


Publikacje CASE