Europe, fundusze unijne, Institutional reforms, polityka regionalna, Polska, Trade, economic integration and globalization, UE, Unia Europejska, Zeszyty mBank-CASE

Absorpcja funduszy strukturalnych

Przystępując do Unii Europejskiej Polska została objęta celem 1 wspólnotowej polityki regionalnej – Wspieranie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów słabo rozwiniętych. Cel ten jest współrealizowany z funduszy strukturalnych oraz z funduszu spójności.