Other Publications

Finansowe ABC. Podręcznik dla wychowawców i nauczycieli usamodzielniającej się młodzieży oraz opiekunów usamodzielniania. Część II

Mamy przyjemność polecić drugą część podręcznika Finansowe ABC. Podręcznik dla wychowawców i nauczycieli usamodzielniającej się młodzieży oraz opiekunów usamodzielniania. Jest on materiałem pomocniczym do zajęć na temat wybranych finansowych aspektów usamodzielniania się młodych ludzi. Ta edycja została poświęcona następującym zagadnieniom:

  • kredyty i pożyczki,
  • bankowość cienia,
  • zadłużenie i wychodzenie z długów.

Tematem wprowadzającym do tych zagadnień, a jednocześnie przekrojowym, jest asertywność. W pierwszym rozdziale podręcznika zaprezentowano najważniejsze tematy związane z postawą asertywną, podkreślając jednocześnie, że warto pielęgnować ją nie tylko w odniesieniu do finansów. Postawa asertywna związana jest bowiem z szacunkiem do samego siebie i budowaniem poczucia własnej wartości, tak ważnymi z punktu widzenia usamodzielniających się młodych osób.

W kontekście finansów asertywność pomaga w podejmowaniu na progu dorosłości przemyślanych i odpowiedzialnych decyzji. To, w jaki sposób osoby usamodzielniające się zarządzają swoimi finansami w tym krytycznym momencie życia, istotnie wpływa na ich dobrobyt i budowanie kapitału w przyszłości.

Wchodzenie w dorosłość to czas kształtowania kluczowych kompetencji zarządzania finansami osobistymi. Należy do nich również umiejętność podejmowania decyzji dotyczących krótko- i długoterminowych zobowiązań finansowych, w tym zaciągania kredytów i pożyczek. Temu zagadnieniu poświęcony jest drugi rozdział podręcznika.

W rozdziale trzecim omówiono najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem tzw. bankowości cienia (szarej bankowości), czyli przede wszystkim parabanków, oferujących szybkie i wysoko oprocentowane pożyczki. Zaciąganie tego typu długów, w tym przede wszystkim po to, aby spłacić inne długi, może prowadzić do tzw. spirali zadłużenia. Sposobom zapobiegania temu zjawisku, jak również jego skutkom oraz drogom wychodzenia ze spirali zadłużenia poświęcono czwarty, ostatni rozdział podręcznika.

Każdy rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące wymienionych zagadnień i jest zakończony zestawem ćwiczeń do wykorzystania podczas zajęć (z informacją o celu ćwiczenia, czasie trwania i niezbędnych pomocach i materiałach). Tak jak w pierwszej części podręcznika, sprawy regulowane niekiedy dość skomplikowanymi przepisami prawa zostały przedstawione w prosty, przystępny sposób. Dlatego też pojawiają się pewne uproszczenia. Z tego względu podręcznika nie można traktować jako źródła informacji o regulacjach prawnych dotyczących danego zagadnienia.

Korzystając z podręcznika, można zarówno przeprowadzić dedykowaną danemu zagadnieniu lekcję, jak i urozmaicić inne zajęcia. Wcześniej warto jednak odbyć z młodymi osobami wstępną rozmowę, która pozwoli ocenić poziom ich wiedzy na dany temat oraz dostosować język używany podczas zajęć tak, aby ułatwiał zrozumienie omawianych zagadnień. Taka rozmowa pozwoli również przygotować się do polemiki z takimi stwierdzeniami, jak np. „nie ma sensu oszczędzać, jeśli się mało zarabia” czy „po co planować cokolwiek w sytuacji, w której jutro i tak jest niepewne”.

Druga część podręcznika, tak jak pierwsza, choć skierowana jest przede wszystkim do wychowawców i nauczycieli oraz opiekunów usamodzielnienia, jednak z pewnością okaże się przydatna też dla innych osób. Publikacja pozwoli szybko i sprawne przygotować się do zajęć – niektóre ćwiczenia, infografiki czy informacje można np. skopiować i rozdać uczestnikom.