Nauka:

Studia doktoranckie, Nauki polityczne, Petro Mohyla Black Sea State University

Studia magisterskie, Nauki polityczne (Studia wschodioeuropejskie i Bałkany) Uniwersytet Warszawski

Studia magisterskie, Stosunki międzynarodowe, Donetsk National University

Języki:

ukraiński (ojczysty), rosyjski (ojczysty), polski (biegły), angielski (biegły), serbski (zaawansowany), niemiecki (średniozaawansowany)

STANISLAV BIELIEI

Kierownik Projektu

Dr Bieliei jest doświadczonym kierownikiem projektów, posiada PMP i PRINCE2 certyfikaty, jest członkiem Instytutu Zarządzania Projektami (Project Management Institute, Pennsylvania, USA). W CASE dr Bieliei zarządza projektami współfinansowanymi przez Komisję Europejską (DG TRADE, DG GROW, DG NEAR i H2020), Parlament Europejski, Fundusz Wyszehradzki, fundusze krajowe i prywatne. Obecnie dr Bieliei zarządza wielomilionowym (euro) projektem EuroPACE w ramach programu H2020. Wśród innych działań związanych z zarządzaniem projektami realizowanych przez dr Bieliei najważniejszymi są: identyfikacja zakresu i celów projektu, przygotowywanie ofert projektowych, zapewnienie zaangażowania interesariuszy i zapewnienie wykonalności technicznej projektów, budżetowanie oraz raportowanie zarówno merytorycznych, jak i finansowych warunków działań projektowych zgodnie z planem prac.

Zainteresowania badawcze dr Bieliei obejmują stosunki międzynarodowe, decentralizację, cyfryzację, przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne w regionach Bałkanów Zachodnich, Azji Środkowej i państw Partnerstwa Wschodniego. Oprócz pracy naukowej dr Bieliei prowadził warsztaty i doradzał władzom lokalnym i regionalnym w zakresie skutecznej decentralizacji w europejskich państwach sąsiedztwa. Uzyskał tytuł doktora nauk politycznych na Czarnomorski Państwowym Uniwersytecie im. Petra Mohyły po obronie rozprawy doktorskiej na temat koncepcji „średniej potęgi” we współczesnych stosunkach międzynarodowych w 2016 roku. Uzyskał również tytuł magistra politologii ze specjalizacją państw wschodnich i Bałkanów Zachodnich na Uniwersytecie Warszawskim oraz tytuł magistra stosunków międzynarodowych na Donieckim Uniwersytecie Narodowym. Biegle włada językiem ukraińskim, rosyjskim, polskim, angielskim, serbskim oraz dobrze włada językiem niemieckim.

 


Zaangażowanie projektu: ekspert

Zaangażowanie projektu: kierownik

Publikacje CASE