19 Maj 2021 - 24 Wrz 2021

Aspekty handlowe układu o stowarzyszeniu UE - Mercosur

Badanie koncentrowało się na konsekwencjach handlowych układu o stowarzyszeniu między UE i Mercosurem dla obu stron. Do niedawna to właśnie Unia Europejska była dla Mercosuru najważniejszym partnerem handlowym i inwestorem (obecnie rolę tę przejęły Chiny). Mimo tej silnej relacji zarówno eksporterzy jak i potencjalni inwestorzy wciąż napotykają na bariery na rynkach krajów Mercosuru.

W ramach badania zidentyfikowano i przeanalizowano cele i wpływ aspektów handlowych układu o stowarzyszeniu, to jest handlu towarami (zwłaszcza w sektorze rolnym i przemysłowym), usługami (w tym usługami transportu morskiego), środkami sanitarnymi i fitosanitarnymi, roli małych i średnich przedsiębiorstw oraz relacji między handlem a zrównoważonym rozwojem (z uwzględnieniem aspektów społecznych, praw człowieka, wpływu na środowisko i możliwości prowadzenia realnych działań w tym zakresie).

W ogólnym rozumieniu, układ o stowarzyszeniu między UE i Mercosurem ma duże znaczenie geopolityczne i może być wyraźnym znakiem sprzeciwu wobec doktryn protekcjonizmu i unilateralizmu. Jeśli zostanie ratyfikowany, w ramach współpracy handlowej powstanie największa utworzona przez UE strefa wolnego handlu, zamieszkana przez ponad 780 mln ludzi i utwierdzająca bliskie polityczne, ekonomiczne i kulturowe związki między objętymi nią regionami. Na 2021 rok relacje między UE a Mercosurem reguluje międzyregionalna umowa ramowa o współpracy z 1995 roku.

W ramach badania przygotowano przegląd ekonomicznych skutków układu (związanych z handlem, rozwojem i zatrudnieniem) zarówno dla krajów UE jak i Mercosuru, z uwzględnieniem przyszłej sytuacji ekonomicznej, jak i wpływu zacieśnienia współpracy na społeczeństwo i środowisko.

Raport z badania składa się z następujących części:

  1. Handlowe aspekty układu o stowarzyszeniu – treść i możliwe konsekwencje;
  2. Regulacje, konsekwencje ekonomiczne i wpływ układu na zrównoważony rozwój w krajach Mercosuru;
  3. Rola Parlamentu Europejskiego i społeczeństwa obywatelskiego.

Lider projektu: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Partnerzy: Uniwersytet w Innsbrucku, Uniwersytet w Getyndze, LSE, Niemiecki Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych (SWP)

Sponsor: Parlament Europejski