Europe, Labor market, social policy and social services

Nowe drogi funkcjonalnej współpracy na poziomach lokalnym i regionalnym w krajach Partnerstwa Wschodniego

Raport został przygotowany w ramach projektu dotyczącego nowych możliwości funkcjonalnej współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym w krajach Partnerstwa Wschodniego, zleconego przez Europejski Komitet Regionów (CoR). Celem było dostarczenie danych i informacji do dyskusji i analiz, prowadzonych przez sprawozdawczynię Biura CORLEAP, Aleksandrę Dulkiewicz, w trakcie opracowywania raportu "Co możemy zrobić z naszymi partnerami?". Badanie stanowi wkład w pracę sprawozdawczyni nad raportem, jednocześnie dostarczając rekomendacji dotyczących przyszłych projektów CoR i CORLEAP.

Raport prezentuje wyniki badań opartych na połączeniu analizy dokumentów, zebranych informacji i wywiadów, dostarczając przeglądu skali i struktury pomocy dla władz lokalnych i regionalnych w pięciu krajach Partnerstwa Wschodniego (zgodnie z porozumieniem z CoR, Białoruś nie została uwzględniona w badaniu). 

Plan działania CORLEAP na lata 2021-2024 uwzględnia narastające naciski na autonomię lokalną w obszarze Partnerstwa Wschodniego w trakcie i po pandemii COVID-19. Działania mające na celu zwalczanie pandemii i prowadzenie odbudowy po pandemii były silnie scentralizowane. Spowodowało to dalsze osłabienie pozycji władz lokalnych i regionalnych w różny sposób: stawiając nacisk na ich już trudną sytuację finansową, sprawiając, że ich wysiłki w zakresie budowania odporności są względnie mniej widoczne niż te podejmowane przez rząd centralny, oraz spowalniając lub zatrzymując reformy decentralizacyjne.

W rezultacie, do roku 2024 członkowie CORLEAP postanowili rozbudować zdolności władz lokalnych i regionalnych w regionie Partnerstwa Wschodniego w zakresie istotnego zaangażowania w odbudowę i odporność po pandemii COVID-19. Przewidziano trzy główne kierunki wsparcia w budowaniu zdolności:

  • zabezpieczanie prawnej i instytucjonalnej pozycji władz lokalnych i regionalnych oraz utrzymanie autonomii wobec władz centralnych;
  • zapewnienie stabilności finansowej władz lokalnych poprzez decentralizację oraz zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji działań w zakresie odporności i odbudowy;
  • budowanie lokalnej wiedzy poprzez wymianę doświadczeń oraz szkolenia i instruktaże, w tym w ramach Akademii Partnerstwa Wschodniego ds. Administracji Publicznej.

 

 

Raport (EN)