CASE rusza z projektem SzaWER dt. zwalczania „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce

W dniu 27 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt pt. Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy (SzaWER), którego CASE jest liderem.

W spotkaniu wzięli udział polscy i zagraniczni partnerzy projektu: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Ochotnicze Hufce Pracy – Komenda Główna, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Krajowa Administracja Skarbowa, Maguire Policy Research Ltd. z Wielkiej Brytanii oraz The Institute of Public Finance z Chorwacji.

- Projekt zarówno ze względu na tematykę jak i planowane w nim działania będzie innowacyjnym przedsięwzięciem w skali kraju, a wypracowane w nich mechanizmy i rozwiązania z pewnością przyczynią się do skuteczniejszej walki z  „szarą strefą” w zatrudnieniu w Polsce – mówiła w trakcie spotkania dr Izabela Styczyńska, wiceprezes Zarządu CASE.

Celem projektu SzaWER jest podniesienie świadomości pracowników i pracodawców nt. konsekwencji pracy nierejestrowanej oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w „szarej strefie” dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, zajmującymi się tym zagadnieniem od strony społecznej, badawczej oraz kontrolnej.

W ramach projektu zostaną także opracowane innowacyjne programy szkoleń (stacjonarnych i online) nt. konsekwencji pracy w „szarej strefie”, które będą skierowane do pracowników zatrudnionych w „szarej strefie” i ich pracodawców, instytucji rynku pracy oraz organizacji współpracujących z cudzoziemcami.

Druga część projektu dotyczyć będzie polityki fiskalnej. Opracowane zostanie narzędzie do  mierzenia luki w PIT w Polsce, a także model prognostyczny szacujący skutki proponowanego w projekcie rozwiązania fiskalnego dla finansów publicznych.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.