Zwiększanie szans na sukces zawodowy w cyfrowej przedsiębiorczości – CASE zorganizował 3. międzynarodowego spotkania projektu DEEP

Realizacja projektu DEEP (Digital Entrepreneurship for Employability Paths) przebiega bez zakłóceń. Pomimo braku możliwości podróży, partnerzy wzięli udział w 3. międzynarodowym spotkaniu projektowym, które pierwotnie miało się odbyć w Maladze, w Hiszpanii.

Podczas wirtualnego spotkania, partnerzy podzielili się swoimi doświadczeniami na temat różnych strategii w promowaniu głównego rezultatu projektu, jakim jest "Raport bazowy: Digital Entrepreneurship dynamics" (dostępny na stronie https://project-deep.eu/pdf/DEEP_IO2_final_revised.pdf). Spotkanie było również okazją do rozmów na temat działań dot. zarządzania projektem. Ponadto, partner IT projektu Internet Web Solutions zaprezentował ostatnie aktualizacje dotyczące rozwoju platformy DEEP (https://project-deep.eu/) - już wkrótce wszystkie materiały szkoleniowe będą dostępne online w sześciu językach.

Pomimo pandemii i niemożności dotarcia do zainteresowanych osób offline, partnerzy byli proaktywni w rozpowszechnianiu online i promowaniu wstępnych wyników projektu DEEP, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych i wydarzeń online. W kolejnych miesiącach każdy z partnerów zorganizuje konferencje online, seminaria internetowe i wydarzenia online, aby zaprezentować wyniki DEEP.  

DEEP jest projektem współfinansowanym z Programu Erasmus+ Komisji Europejskiej, w którym bierze udział siedmiu partnerów z sześciu krajów (Polska, Portugalia, Włochy, Belgia, Hiszpania i Bułgaria). Głównym celem DEEP jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych i techników (VET - vocational education and training) z różnych środowisk, poprzez rozwijanie nie tylko ich umiejętności (lub wiedzy) w zakresie przedsiębiorczości, ale także umiejętności cyfrowych. Projekt zapewnia nauczycielom/instruktorom/mentorom VET niezbędne narzędzia i wiedzę, aby pomóc swoim uczniom skutecznie nabyć te umiejętności. DEEP proponuje zintegrowane podejście, możliwe dzięki współpracy partnerów działających w wielu sektorach.

deep

erasmusplus