Development Assistance, Other Regions, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Prezentacja rezultatów projektu Foster w Akademii Pedagogiki Społecznej

11-12 października studentki i studenci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej na APS wzięli udział w spotkaniach prezentujących rezultaty projektu Foster. 57 osób przygotowujących się do pracy z dziećmi i młodzieżą, wzięło udział w trzech  spotkaniach promujących projekt. W dyskusji towarzyszącej prezentacji osoby te wspólnie z prowadzącą spotkanie trenerką CASE Joanną Starczewską zastanawiały się nad sposobami towarzyszenia podopiecznym  w mądrym korzystaniu z technologii. Uczestnicy i uczestniczki zapoznali się także z powstałymi w ramach projektu materiałami edukacyjnymi.