Europe, finansowanie opieki zdrowotnej, Labor market, social policy and social services, Polska, Raporty CASE, starzenie się, system ochrony zdrowia

Wpływ starzenia się na zatrudnienie w systemie opieki zdrowotnej w Polsce

W raporcie omówiona została kwestia zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Opracowanie zawiera szereg danych i analiz dotyczących popytu i podaży zasobów kadry pracowniczej w służbie zdrowia. Uwzględniono również wpływ sytuacji finansowej, strategii państwowej oraz zmian demograficznych. Dzięki przeanalizowaniu różnych scenariuszy, autorki mogły stwierdzić, iż mimo tego, że starzenie się społeczeństw istotnie wpływa na popyt i podaż personelu medycznego, negatywne efekty tych zmian mogą zostać zniwelowane poprzez zwiększenie efektywności ich usług. Wyniki badania wskazują, że w przyszłości konieczne będzie wprowadzenie bardziej szczegółowego procesu monitorowania poziomu zatrudnienia, w celu zwiększenia dokładności szacunków w zakresie wielkości zapotrzebowania na kadrę pracowniczą (szczególnie w przypadku pielęgniarek, lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, oraz technicznego medycznego personelu).

 

Publikacja powstała w ramach fundowanego przez Komisję Europejską projektu NEUJOBS, będącego częścią 7 Programu Ramowego.