W stronę Krajowego Mechanizmu Ewaluacji Integracji. Diagnoza sytuacji beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce

Agnieszka Kulesa, ekonomistka CASE, uczestniczyła w spotkaniu „W stronę Krajowego Mechanizmu Ewaluacji Integracji. Diagnoza sytuacji beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce”, zorganizowanym 29 stycznia przez Instytut Spraw Publicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

W trakcie spotkania zaprezentowano wyniki ewaluacji bazowej, przeprowadzonej w ramach projektu „National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection”, realizowanego przez ISP w partnerstwie z 15 organizacjami z różnych państw członkowskich UE. Ewaluacja dotyczyła różnych wymiarów integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej.

- Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z nauką języka polskiego przez beneficjentów ochrony międzynarodowej jest to, że nauczanie języka nie jest zorganizowane jako system – podkreśliła Agnieszka Kulesa w czasie spotkania. – Nie dysponujemy także odpowiednimi danymi, w tym o postępach w nauce, które pozwoliłyby na przedstawienie rzetelnej ewaluacji tego aspektu integracji – dodała.

Raport, w którym ujęto wyniki ewaluacji i którego współautorką jest Agnieszka Kulesa, dostępny jest tutaj.