06 Lut 2008

Stan finansów ochrony zdrowia

Streszczenie

Przedmiotem prezentowanego artykułu jest informacja o wynikach raportu Zielona Księga II. Jego celem było uzyskanie kompleksowego obrazu sytuacji w zakresie podstawowych problemów finansowych związanych z zależnością między poziomem środków w systemie (istniejącym i możliwym do uzyskania) a zagregowanymi kosztami wytwarzania usług zdrowotnych oraz ponoszonymi wydatkami na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych.