Pozostałe

Spotkanie partnerów projektu „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy”.

W dniu 29 marca br., w siedzibie Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie, w godzinach 10.00 - 16.15 odbędzie się drugie spotkanie partnerów projektu „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy”.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele CASE oraz Krajowej Administracji Skarbowej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Ochotniczych Hufców Pracy – Komendy Głównej, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Institute of Public Finance.

 

 

 

 

logo ue