14 Gru 2018

Seminarium „CIT. Opodatkowanie dochodu przedsiębiorstw w oparciu o Mirrlees Review”

Dr Anna Leszczyłowska, UEP

W dniu 7 grudnia 2018 roku w Poznaniu odbyło się seminarium podatkowe pt. „CIT. Opodatkowanie dochodu przedsiębiorstw w oparciu o Mirrlees Review”. Współorganizatorami seminarium byli: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, przy wsparciu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, TPA i BDO.

Celem seminarium była dyskusja nad treścią Raportu Mirrleesa (Mirrlees Review). Raport ten został opublikowany w latach 2010-2011 przez Institute for Fiscal Studies w Londynie. W ramach dwóch tomów opracowań światowej sławy eksperci w dziedzinie  opodatkowania rozważali, jak powinien być skonstruowany optymalny system podatkowy w Wielkiej Brytanii. W trakcie naszego seminarium pochyliliśmy się nad podatkiem dochodowym od przedsiębiorstw (corporate income tax), koncentrując się na dwóch rozdziałach raportu: 17. "Taxing corporate income" oraz 18. "Corporate taxation in an international context". Szukaliśmy przy tym odniesień do polskiego systemu podatkowego.

Pierwsza część seminarium była poświęcona pytaniu „co opodatkować jako dochód?” – tzn. jak należy skonstruować podstawę opodatkowania w podatku od dochodów przedsiębiorstw. Na podstawie Mirrlees Review Dr Anna Leszczyłowska (UEP) przedstawiła argumenty za i przeciw istnieniu CIT oraz omówiła alternatywne koncepcje podatkowe: podatku od przepływów pieniężnych (CFT), podatku od dochodu pomniejszonego o oprocentowanie kapitału własnego (znanego jako ACE lub NID) oraz podatku od szeroko zdefiniowanego dochodu (CBIT). Wskazała na wady i zalety oraz dotychczasowe wdrożenia tych koncepcji na świecie. Część tę komentowali: prof. Michał Kałdoński (UEP), dr Konrad Walczyk (SGH) i prof. Adam Adamczyk (USz).

Druga część seminarium została poświęcona pytaniu „gdzie opodatkować dochód?”. Prof. Marta Kluzek (UEP) przybliżyła tradycyjny system podatku dochodowego od osób prawnych i wskazała powody jego nieprzystosowania do realiów gospodarki globalnej. Jak zaznaczyła, na ten moment nie wypracowano dobrej alternatywy, dlatego konieczne jest uzupełnianie dotychczasowych przepisów, głównie w celu eliminacji unikania i uchylania się od opodatkowania. Komentarze do tej części spotkania przedstawili: prof. Janusz Kudła (UW), mgr Aleksander Łożykowski (SGH) i dr Wojciech Sztuba (TPA).

W ostatniej części dr Jarek Neneman poprowadził panel pt. „Dokąd zmierza polski CIT?”. Wzięli w nim udział: Maciej Żukowski (MF), Wojciech Sztuba (TPA), Grzegorz Maślanko (Grant Thorton), Michał Górniak (BDO). Paneliści dyskutowali m.in. o takich rozwiązaniach w polskim CIT jak: uwzględnienie oprocentowania kapitału własnego jako kosztu podatkowego, IP box, exit tax i obowiązek ujawniania schematów podatkowych.

 

Seminarium zorganizowano w ramach Programu "Efektywny system podatkowy"