developing countries, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Economic Development, Europe, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Mediterranean European Neighborhood, Middle East and North Africa, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, social development, South Mediterranean countries

Rozwój społeczny i gospodarczy w krajach basenu Morza Śródziemnego

Opublikowana w tym tygodniu książka zawiera wybór wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu dla regionu Morza Śródziemnego (MEDPRO - Prospective Analysis for the Mediterranean Region), finansowanego w ramach FP7 przez Komisję Europejską - Dyrekcję Generalną ds. Badań i Innowacji. Autorzy podjemują szereg zagadnień, począwszy od czynników wzrostu gospodarczego, stabilności makroekonomicznej i fiskalnej, handlu i inwestycji, integracji gospodarczej na linii Europa – region Morza Śródziemnego oraz integracji wewnątrzregionalnej, poprzez rozwój sektora prywatnego i prywatyzację, infrastrukturę, turystykę, rolnictwo i rozwój sektora finansowego, po ubóstwo i nierówności, edukację, rynek pracy oraz kwestie nierówności płci.

 

Sam projekt MEDPRO miał na celu wspomożenie procesu reform politycznych, gospodarczych i społecznych poprzez zwiększenie poziomu wiedzy na temat interakcji pomiędzy różnymi problemami stojącymi na ich drodze, a także zaprezentowanie możliwych rozwiązań politycznych i ich przewidywanych wyników.
 

Publikacja (w języku angielskim) pod redakcją CASE Fellows Marka Dąbrowskiego i Luca de Wulfa, oraz Ryma Ayadi (eksperta z CEPS, który koordynował cały projekt MEDPRO) opublikowana została przez SpringerLink pod tytułem "Economic and Social Development of the Southern and Eastern Mediterranean Countries". Wśród autorów poszczególnych rozdziałów znajdują się między innymi eksperci współpracujący z CASE, tacy jak Robin Carruthers, Ahmed Ghoneim, Nicolas Peridy, Richard Woodward, Mehdi Safavi, Jawad Abbassi, Robert Lanquar and Leonor Coutinho.