Rekrutujemy uczestników do nowego projektu

CASE wraz z partnerami - Fundacją Ocalenie i Fundacją dla Somalii - rozpoczyna nowy projekt skierowany do cudzoziemców przebywających w Polsce.

W ramach projektu "Moja szansa w Polsce" przetestujemy innowacyjny model wsparcia dla dorosłych cudzoziemców. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły podnieść poziom swoich umiejętności w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych, poprzez wsparcie obejmujące szkolenia, doradztwo oraz dla chętnych, pomoc psychologiczną.

Wsparcie w ramach projektu "Moja szansa w Polsce" skierowane jest do cudzoziemców, którzy:

- mają ukończone 25 lat,

- posiadają prawo do legalnego zatrudnienia w Polsce,

- posiadają podstawowe umiejętności w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych (poziom nie wyższy niż 3 wg Polskiej Ramy Kwalifikacji).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego w trzech wersjach językowych: angielskiej, rosyjskiej i polskiej.

Cudzoziemcy stanowią coraz liczniejszą grupę na polskim rynku pracy, jednocześnie działania ukierunkowane na podnoszenie ich kwalifikacji nie są podejmowane w sposób systematyczny i innowacyjny. Innowacyjność naszego modelu polega na kompleksowym wsparciu tej grupy poprzez połączenie szkoleń i mentoringu oraz zastosowanie innowacyjnych metod szkoleniowych.

Projekt "Moja szansa w Polsce" realizowany jest w ramach projektu "SZANSA - nowe możliwości dla dorosłych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.