19 Cze 2016

Problem nieściągalności VAT w Polsce pod lupą

Od 2009 roku, wpływy z tytułu VAT do budżetu stały się mniej stabilne, a tzw. luka w VAT (różnica różnicą pomiędzy teoretyczną wartością zobowiązań z tytułu VAT a wartością rzeczywistych wpływów) tylko w 2013 r. wyniosła aż 42 mld złotych. Postępujący spadek ściągalności VAT i wzrost niepewności związanej z głównym komponentem dochodów budżetowych jest ważnym problemem, który w świetle rosnących wydatków budżetowych może zagrażać stabilności finansów publicznych.


W najnowszym Zeszycie mBank-CASE trzech ekspertów: Grzegorz Poniatowski, dr Jarosław Neneman i Tomasz Michalik przygląda się zarówno strukturze luki w VAT i przyczynom jej powstawania, jak i kontekstowi prawnemu i możliwym praktycznym sposobom zwiększenia ściągalności VAT, na poziomie krajowym i europejskim.