07 Gru 2023
Europe, Zeszyty mBank-CASE

Losy podatku liniowego w krajach Unii Europejskiej

 

Od 1989 roku reformy podatku liniowego (FT) próbowano wprowadzić w Europie oraz w UE wyłącznie w krajach byłego bloku komunistycznego oraz Islandii. W latach 90. wszystkie kraje byłego bloku komunistycznego obniżyły i uprościły podatki dochodowe, często zaczynając od podatków od osób prawnych. Pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku przeprowadzono także reformy w systemach zabezpieczenia społecznego. Pod wieloma względami reformy podatkowe nigdy się nie zatrzymały, ale jeśli chodzi o opodatkowanie dochodów, są mniej radykalne niż w latach 90. i na przełomie stulecia. Nawet gdy wprowadzano reformy przywracające opodatkowanie progresywne, prawie nigdy nie wracano do skomplikowanych zestawów nominalnych stawek i stromej drabiny progów progresywnych.

Niniejszapublikacja ma na celu zrekonstruowanie powodów, dla których kraje UE zdecydowały się na wprowadzenie opodatkowania proporcjonalnego do dochodów z działalności gospodarczej, osobistych, lub obu, a także powodów, dla których pięć z nich powróciło do opodatkowania progresywnego. Reformy te miały miejsce w różnych kontekstach politycznych i gospodarczych, co utrudnia jednoznaczne ustalenie przyczynowości między spłaszczeniem podatków a wynikami gospodarczymi. Raport porównuje dynamikę wzrostu gospodarczego i czynniki związane z konkurencyjnością przed i po wprowadzeniu reform, uwzględniając wskaźniki bogactwa i dyspozycyjnego dochodu. Analiza pozwala na dyskusję na temat wyciągniętych wniosków i perspektyw dalszych reform.

 

Czytaj/pobierz plik