11 Sty 2018

Prezentacja raportu CASE pt. „Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę”

10 stycznia odbyła się prezentacja najnowszego raportuCASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych pt. „Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, firm produkujących wyroby tytoniowe, plantatorów tytoniu oraz mediów.

Autorzy raportu: dr Grzegorz Poniatowski oraz Krzysztof Głowacki przedstawili ekonomiczne uwarunkowania produkcji wyrobów tytoniowych w Polsce oraz wyzwania przed jakimi stoi branża.

W 2016 r. w Polsce wyprodukowano 175 mld sztuk papierosów oraz ok. 27 tys. ton pozostałych wyrobów tytoniowych – co stawia nasz kraj na drugim miejscu wśród największych producentów w Unii Europejskiej. Eksperci CASE przewidują, że w najbliższych latach wysoki poziom produkcji się utrzyma, co spowodowane jest wciąż zwiększającymi się inwestycjami branży oraz wzrostem eksportu. Już teraz trzy na cztery papierosy wyprodukowane w Polsce są sprzedawane za granicę, a w naszym kraju obecni są wszyscy wiodący światowi producenci wyrobów tytoniowych.

Produkcja i konsumpcja wyrobów tytoniowych przyniosły w 2016 r. ok. 24,4 mld zł dochodu z tytułu podatków: akcyzowego (18,5 mld zł), VAT (5,5 mld zł), PIT (ok. 124 mln zł) i CIT (ok. 250 mln zł ) – szacują eksperci CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. 560 tys. miejsc pracy w Polsce jest powiązanych z branżą tytoniową, w tym ok. 50 tys. osób pracuje przy uprawie tytoniu, 10 tys. – przy produkcji wyrobów tytoniowych, a prawie pół miliona jest zatrudnionych w handlu.

CASE przygotowało dwa scenariusze dla branży tytoniowej: długo- i krótkoterminowego rozwoju lub regresu, by sprawdzić, jak zmiany w branży wpłyną na polską gospodarkę. – W najbliższych latach rozwój sektora będzie uzależniony od szeregu wyzwań m.in. regulacyjnych. W scenariuszu regresu – rosnących kosztów produkcji, niestabilności otoczenia legislacyjnego i spadku wartości rynku krajowego – dojdzie do spadku inwestycji. W przypadku stabilnego otoczenia legislacyjnego, w tym stabilności obciążenia podatkowego, kontynuowane będą inwestycje w sektorze, a eksport będzie nadal rósł – mówi dr Grzegorz Poniatowski, dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej w CASE.

– Korzyści dla budżetu państwa z realizacji scenariusza rozwoju względem scenariusza regresu wyniosą według naszych obliczeń nawet 17 mld zł w perspektywie 10 lat – zaznacza ekspert.

Raport CASE pt. „Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę” jest pierwszym tak kompleksowym studium sektora, które obejmuje opis stanu obecnego, przedstawia wyzwania przed jakimi stoi branża oraz prognozuje jej wpływ na gospodarkę na podstawie różnych scenariuszy rozwoju w przyszłości. Raport obejmuje pełen łańcuch wartości dodanej sektora – od uprawy tytoniu poprzez przetwórstwo surowca i produkcję wyrobów tytoniowych aż do dystrybucji i sprzedaży gotowych produktów. Prace analityczne oparto na trzech filarach: analizie danych zastanych, wywiadach eksperckich oraz na matematycznym modelu polskiej gospodarki rozbudowanym o produkcję i konsumpcję wyrobów tytoniowych.

 

CZYTAJ RAPORT

 

raportCASE