budżet państwa, ceny, Europe, Financial sector, finanse publiczne, gospodarka światowa, Infrastructure, energy and climate change, Inne, koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, makroekonomia, polityka monetarna, polska gospodarka, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, prognozy, relacje zewnętrzne, rynek pracy, rynki finansowe, Trade, economic integration and globalization, wkaźnik wczesnego ostrzegania przed kryzysami, wzrost gospodarczy

Polska Gospodarka. Tendencje Oceny Prognozy

Kwartalnik wydawany przez CASE na temat polskiej gospodarki.