economic integration, ERM II, Euro, Europe, Financial sector, integracja, strefa euro, Trade, economic integration and globalization, UE, Unia Europejska, Zeszyty mBank-CASE

Perspektywy wejścia Polski do strefy euro

Kiedy wejść i w jaki sposób to główne pytania, na które musi odpowiedzieć każdy z krajów Unii Europejskiej (UE) przygotowując się do wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), zwanej strefą (obszarem) euro, a czasem także Eurolandem. Zasady UGW przewidują dla nowych członków trzy etapową integrację. Pierwszy etap oznacza uczestnictwo z derogacją, czyli odroczenie w czasie pełnego członkostwa w UGW. Na tym etapie znajduje się większość krajów, które dołączyły do Unii Europejskiej w maju 2004 r., w tym Polska, ale także Szwecja. Etap drugi oznacza przystąpienie do europejskiego mechanizmu walutowego, zwanego w skrócie ERM2 (Exchange Rate Mechanism 2), czyli systemu stabilizacji kursu waluty narodowej względem euro. Trzeci etapintegracji walutowej oznacza wejście kraju do strefy euro, liczącej obecnie 12 członków.