Europe, Financial sector, Zeszyty mBank-CASE

Obligacje komunalne w Polsce

Jeszcze w 2000 r. polski rynek obligacji komunalnych wart był jedynie 860 mln zł przy 89 emitentach, zaś w czwartym kwartale 2005 r. jego wartość wynosiła już 3,29 mld zł przy uwzględnieniu 264 samorządów emitujących obligacje. W ujęciu rocznym nastąpił 11,5 proc. przyrost wartości tego segmentu. Ponad 47 proc. łącznego zadłużenia samorządów przypadło na jednostki zlokalizowane w trzech województwach: wielkopolskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. Natomiast najmniej emisji wystąpiło w województwie świętokrzyskim. Po raz pierwszy pokazały się na rynku w minionym roku obligacje przychodowe, które wyemitowały Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. Największym organizatorem emisji obligacji komunalnych w latach 1997–2005 okazał się po raz kolejny bank PKO BP, którego udział w tym rynku wynosi 52,24 proc. Następne miejsce należy do BGK (23,13 proc.) i BOŚ S.A. (11,30 proc.), kolejne zajmuje BISE S.A. (8,71 proc.).